Opšti uslovi putovanja

 

- Prevoznik ne odgovara za zakašnjenja prouzrokovana situacijama na koje ne može da utiče, tzv. "viša sila" (vremenske prilike, gužve na graničnim prelazima, saobraćajne gužve) i ne vrši nadoknadu moguće štete koja je tim povodom nastupila.


- Putnik je dužan da na polaznom mestu bude 30 minuta pre polaska - vremena naznačenog na karti. U slučaju da se isti ne pridržava pravila vozač može da ustupi sedište drugom putniku umesto njega.


- Putnika koga su pogranični organi njegovom greškom zadržali više od 30 minuta, prevoznik nije dužan da čeka i ne snosi troškove njegovog daljeg prevoza i/ili boravka. Prevoznik nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju i ne snosi troškove njegovog daljeg prevoza i/ili boravka. Putnik je dužan da se blagovremeno informiše o uslovima putovanja u odredišnu i/ili tranzitnu zemlju. Prevoznik nije odgovoran i ne ceni valjanost putne isprave i/ili vize.


- Pauze na putu - tokom putovanja - putnik je dužan da se pridržava vremena koje vozač određuje za pauzu. U slučaju da putnik ne dođe na vreme, vozač autobusa nije dužan da sačeka, a troškove daljeg putovanja i/ili boravka snosi putnik a prevoznik ne vrši refundaciju karte i sa tom kartom putnik ne može ponovo da putuje.


- Prilikom ulaska u autobus putnik može da prijavi prtljag koji ima vrednost veću od 100 Eur po jedinici prtljaga, kao i lomljiv prtljag, o čemu se sačinjava posebna beleška na svim primercima prtljažne karte, koju potpisuju putnik, vozač i kondukter, na osnovu predhodnog uvida u sadržaj prtljaga i procene njegove vrednosti


- U slučaju krađe ili gubitka prtljaga krivicom prevoznika, prevoznik može da odgovara samo za vrednost prtljaga do 100 Eur u dinarskoj protivrednosti po jedinici prtljaga, uz obavezu putnika da priloži prtljažnu kartu kao dokaz. U slučaju krađe ili gubitka ručnog prtljaga prevoznik ne preuzima odgovornost niti vrši nadoknadu.


- Za lomljiv prtljag prevoznik nije odgovoran.


- Dozvoljena količina prtljaga su dve standardne jedinice (torbe ili koferi)


- Na prevoz se ne mogu primiti predmeti: lako zapaljivi, otrovni, radioaktivni, eksplozivni ili predmeti neprijatnog mirisa.


- U autobus je zabranjeno unošenje vatrenog ili bilo kakvog drugog oružja.


- Ne prihvata se prevoz ptica i životinja, posmrtnih ostataka, putnika obolelih od zaraznih bolesti, putnika u napitom stanju, putnika koji svojom odećom mogu oštetiti i uprljati unutrašnjost vozila, predmeti kojima se može izvršiti povreda putnika ukoliko nisu propisno zaštićeni.


- Na sve što nije obuhvaćeno ovim Uslovima, primenjuju se odredbe Zakona o ugovorima o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.


sun travel

  
Pratite nas
     

Zanimljivosti
 
 
 

Adresa

Trušova 80
32300 G. Milanovac, Srbija

Telefon

+381 (0) 32 700 984
+381 (0) 63 607 345
+381 (0) 64 20 88 481

E-mail